Inowrocław

0
1439
4/5 - (1 vote)

Podstawowe informacje:
Miasto powiatowe (około 79 200 mieszkańców) położone 43 km na pd. wsch. od Bydgoszczy. Duży ośrodek przemysłowy, głównie przemysł chemiczny wykorzystujący miejscowe złoża soli, szklarski, metalowy, poligraficzny, spożywczy. Ośrodek turystyczny. Uzdrowisko, Leczone są tu choroby układu krążenia, układu trawienia, narządów ruchu i reumatyczne.

Historia:
W 1185 r. była tu osada targowa, która otrzymała prawa miejskie w latach 1231-67, aby później być stolicą księstwa kujawskiego i do 1772 r. stolicą województwa. W 1656 r. spalony przez Szwedów. W l. 1772-1919 w zaborze pruskim, (w l. 1807-1815 w Księstwie Warszawskim). Ośrodek polskiego życia narodowego. Ponowny rozwój miasta przyniosło odkrycie pokładów soli w 1 poł. XIX w.

Ciekawe miejsca:

Najcenniejszym zabytkiem miasta jest kamienny, jednonawowy romański kościół NMP z pocz. XIII w., zw. potocznie Ruiną, gdyż od pożaru w 1834 r. do odbudowy w latach 1901-02 był faktycznie w stanie ruiny. Przebudowany na przeł. XIII i XIV w. Od zach. ma dwie wieże, w dolnej części kamienne, w górnej ceglane. Na ścianach kamienne, pogańskie maski, być może pochodzenia celtyckiego. Wewnątrz drewniany strop.
Trójnawowy, bazylikowy kościół paraf. św. Mikołaja jest budowlą Późnogotycką z przeł. XV i XVI w. w nawie sklepienie krzyżowe, w prezbiterium gwiaździste. Wyposażenie wnętrza barokowe i rokokowe z XVII i XVIII w. W Inowrocławiu przetrwały niewielkie fragmenty murów miejskich (m.in. w parku za teatrem). Muzeum regionalne eksponuje zbiory archeologiczne, historyczne i etnograficzne, a także pamiątki po Stanisławie Przybyszewskim. Natomiast w dzielnicy Szymborze jest muzeum biograficzne o nazwie: Dom Rodzinny Jana Kasprowicza w Szymborzu.
Inowrocław jest również dużym uzdrowiskiem. Pierwsze łazienki solankowe powstały tu w 1885 r. Uzdrowisko z pięknym parkiem zdrojowym zajmuje pd.-zach. część miasta oddzieloną od centrum dzielnicą willową. Wodą leczniczą jest solanka pochodząca z kopalni Solno. W 1994 r. rozpoczęto w uzdrowisku budowę tężni na planie wieloboku. Docelowo ma mieć dl. 300 m.

Znani ludzie związani z miastem:
W obecnej dzielnicy Inowrocławia urodził się poeta Jan Kasprowicz (1860-1926). Z pobliskiego Łojewa pochodził pisarz Stanisław Przybyszewski (1868-1927). W 1929 r., urodził się tutaj kardynał Józef Glemp.

Źródło: https://expressoptyk.com.pl/jakie-sa-najlepsze-sposoby-na-redukcje-zmarszczek-palacza